Choroby stawów

Rate this post

Bóle stawów są najczęstszą dolegliwością obejmującą coraz młodsze pokolenia. Kiedyś schorzenie stawów było problemem osób starszych, które z biegiem lat traciły na ruchliwości. Niestety, postęp cywilizacyjny i ciągły pęd za pieniędzmi lub karierą doprowadza, że wiele osób młodych w wieku produkcyjnym dotykają różne problemy ze stawami. Najczęstszym przyczyną obecnego stanu rzeczy są nieleczone dolegliwości prowadzące do wielu powikłań oraz wiele chorób dotykających nasz układ ruchowy.

Jakie są źródła dolegliwości dotykające nasze stawy?

Z uwagi na budowę naszych stawów, praktycznie każda z jego struktur może być przyczyną występowania dolegliwości. Z bólem stawów spotykamy się zazwyczaj w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, co może być spowodowane nieodpowiednią pozycją w pracy lub przy przenoszeniu ciężkich rzeczy, stawu kolanowego oraz stawu biodrowego. Do najczęstszych przyczyn występowania dolegliwości stawowych możemy zaliczyć urazy spowodowane uprawianiem sport i rekreacji. Jak mówi powiedzenie sport to zdrowie, ale musimy pamiętać, że właśnie przez nad aktywność ruchową dotykają nas schorzenia stawów, dlatego warto wprowadzić zasadę umiarkowanej aktywności. Dosyć często najbardziej dotknięte przez patologiczne zmiany są stawy kolanowe oraz skokowe, z uwagi na codzienne przeciążenia spowodowane dźwiganiem całego ciała. W przypadku występujących złamań lub zwichnięć stawów dochodzi do utraty sprawności narządu ruchu człowieka. Dosyć często złamania wymagającą od nas pilnego leczenia operacyjnego, które mimo przywrócenia zdolności ruchowych może powodować w przyszłości rozwój choroby zwyrodnieniowej. Nawet najlepsza rehabilitacja nie jest wstanie po takim zdarzeniu przywrócić 100% sprawności. W zależności od rozległości szkody wywołanej złamaniem możemy stać się kalekami lub mieć dożywotnie problemy z uszkodzonymi wcześniej stawami.

Stawy, a choroba zwyrodnieniowa

Choroba zwyrodnieniowa najczęściej dotyczy osób starszych i w podeszłym wieku spowodowana najczęściej różnymi chorobami lub urazami. Najczęstszymi powodami wystąpienia artrozy są: choroby biodra, martwica głowy kości udowej, urazy stawów oraz wszelkie zapalenia. Artroza objawia się zazwyczaj uczuciem silnego bólu w zmienionym stawie, zanikanie mięśni oraz obniżenie ruchomości stawu powodujące utykanie. Zazwyczaj dolegliwości nasilają się w nocy oraz po wykonanym wysiłku, który ustępuje po odpoczynku. Artoza rozpoznana może być przy użyciu zwykłego badania rentgenowskiego, które może określić jej wystąpienie.

Leczenie Artozy

Nie leczona artoza może doprowadzić do całkowitego upośledzenia poszczególnych stawów, dlatego w jej leczeniu stosuje się leczenie zachowawcze przy użyciu niesteroidowych leków. Oprócz leczenia farmakologicznego trzeba brać udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych, które pomogą w złagodzeniu artozy i powrocie do prawidłowego funkcjonowania.